plumbing

印刷電路板

以生產2至12層高性能PCB為主,主要運用使用在消耗性電子產品、電源、機械、儀錶、汽車等行業上,生產產品:


生產產品:

用途:Security guard
 • 板層次:4L
 • 基板:FR4
 • 板厚:1.6mm
 • 最小孔徑:0.6
 • 最小線寬:10 mil
 • 最小線距:8 mil
 • 外型尺寸:270*210.23mm
 • 成型:CNC
 • 工藝:化金
用途:電視機機頂盒
 • 板層次:4L
 • 基板:FR4
 • 板厚:1.57mm
 • 最小孔徑:
 • 最小線寬:3.94mil
 • 最小線距:3.00mil
 • 外型尺寸:266.7*195.1mm
 • 成型:CNC
 • 工藝:噴錫
用途:觸摸板
 • 板層次:4L
 • 基板:FR4
 • 板厚:0.9mm
 • 最小孔徑:0.3mm
 • 最小線寬:3.9mil
 • 最小線距:3.0mil
 • 外型尺寸:252.1*185.34mm
 • 成型:模沖
 • 工藝:OSP
用途:Air-conditioner
 • 板層次:6L
 • 基板:FR4
 • 板厚:1.6mm
 • 最小孔徑:0.3
 • 最小線寬:4.9mil
 • 最小線距:4.5mil
 • 外型尺寸:210*182mm
 • 成型:Punch
 • 工藝:OSP
用途:路由器
 • 板層次:4L
 • 基板:FR4
 • 板厚:1.6mm
 • 最小孔徑:0.3
 • 最小線寬:4 mil
 • 最小線距:4 mil
 • 外型尺寸:165*218mm
 • 成型:CNC
 • 工藝:無鉛噴錫
用途:遊戲機搖杆
 • 板層次:2L
 • 基板:FR4
 • 板厚:1.2mm
 • 最小孔徑:0.3
 • 最小線寬:3.94mil
 • 最小線距:3.0mil
 • 外型尺寸:179*321.7mm
 • 成型:模沖
 • 工藝:OSP
用途:Car Board (DVD)
 • 板層次:4L
 • 基板:FR
 • 板厚:1.2mm
 • 最小孔徑:0.3
 • 最小線寬:5.9mil
 • 最小線距:4.9mil
 • 外型尺寸:203.2*145mm
 • 成型:Punch
 • 工藝:OSP
用途:隨身影院
 • 板層次:6L
 • 基板:FR-4
 • 板厚:1.0
 • 最小孔徑:0.25mm
 • 最小線寬:3mil
 • 最小線距:3mil
 • 外型尺寸:110*183mm
 • 成型:CNC
 • 工藝:化金
用途:攝影機
 • 板層次:2L
 • 基板:FR4
 • 板厚:0.8mm
 • 最小孔徑:16mil
 • 最小線寬:12mil
 • 最小線距:9.42mil
 • 外型尺寸:164*121mm
 • 成型:模沖
 • 工藝:OSP